Passat i futur de l'estany d'Ivars d'Urgell. Apunts històrics i biogeogràfics

Autors/ores

  • Cèsar Gutiérrez i Perearnau

Resum

En aquest article es fa una breu introducció que explica els motius que conduïen a la dessecació de zones humides. S'exposa el cas de l'estany d'Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell), que fou dessecat a mitjan segle present i que hom pretén ara recuperar. Segueix una descripció dels aprofitaments que s'hi practicava, i de l'interès biogeogràfic de la flora i la fauna que hi havia. Finalment, es comenta breument la restauració que es farà, i s'hi afegeix algunes orientacions referents a això.

Descàrregues

Publicat

2005-05-13

Número

Secció

Sos, Sos