Distribució del ferro lliure en els sòls de les terrasses del riu Anoia (Alt Penedès)

Autors/ores

  • Ramon Josa i March

Resum

Hom recull els resultats de la distribució de les diferents formes de ferro (total, lliure i no cristallí) en una seqüència de sòls formats sobre les terrasses del riu Anoia, en el seu pas per l'Alt Penedès.
La taxa d'alliberament de ferro s'incrementa des de la plana alluvial fins a la terrassa 2 (atribuïda al període Paleotirrenià-Eutirrenià).
La seqüència de sòls que es correspon amb la successió de les terrasses es: Typic Xerocrept, Calcixerollic Xerochrept i Rhodoxeralf.

Descàrregues

Publicat

2005-04-27