Geomorfologia glacial de la Ribera del Cardós (Lleida)

Autors/ores

  • Alexandre Verdaguer i Andreu

Resum

La vall del Cardós és de tipus glacial i poden diferenciar-s'hi clarament dues glaciacions i algun vestigi d'una d'anterior. Dues conques confluents a l'altura de Tavascan donaren lloc a la gelera de la vall principal que arriba fins a Tirvia. La penúltima glaciació fou la que va comportar una mobilització més gran del gel i una forta erosió a la zona de la llengua glacial. La darrera glaciació excavà, fonamentalment, aigües amunt de la cota de 1.500 m i fou molt menys intensa que la precedent. Les darreres manifestacions glacials han retreballat els antics circs formant nínxols de nivació o petites geleres de circ que han mort per fusió, o com a geleres rocoses, exclosa la gelera de Sotllo, a Broate, que continua activa, però en fase d'extinció.

Descàrregues

Publicat

2005-05-02