Calcio, fósforo y metales del sedimento de la laguna de la Massona (Girona)

Autors/ores

  • María Pilar López Laseras

Resum

Es presenten els resultats d'una investigació preliminar de la composició química dels sediments de la Massona, una llacuna costanera dels aiguamolls de l'Empordà. Hom hi va analitzar el calci, ferro, manganes, fosfor, plom i crom. Els valors observats concorden amb estudis previs de les característiques de les aigües. L'hipolímnion anoxic de la llacuna fa que en el sediment hi hagi un empobriment relatiu en calci (concentració mitjana, 79,9 mg/g), manganès (concentracióo mitjana, 286 ppm) i fòsfor (concentració mitjana, 752 ppm), mentre que el ferro i el crom hi són augmentats (concentracions mitjanes del 39,1 % i de 58,7 ppm, respectivament).
Els perfils verticals del ferro i del manganès són oposats: el ferro augmenta en profunditat i el manganès disminueix. Ambdós elements presenten entre ells una correlació negativa (r=-0,50). Aquests resultats indiquen que les condicions reduïides en el fons d'aquesta llacuna són relativament constants, i que en el passat hi ha hagut un canvi en les entrades, probablement degut a una menor influència de l'aigua de mar.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2005-05-02