Noves tècniques de calefacció a la Barcelona de la segona meitat del segle XIX

Autors/ores

  • Francesc X. Barca Salom Universitat Polotècnica de Catalunya

Paraules clau:

calefacció, segle XIX, Barcelona, formació en enginyeria industrial

Resum

A la dècada de 1860, en el breu període de quatre anys, dos treballs sobre calefacció van veure la llum: Consideraciones generales acerca de las aplicaciones de ciertos principios científicos a la teoría y construcción de los aparatos de calefacción, escrit per Lucas Echeverria Ugarte, i Calentamiento y ventilación de edificios, del qual fou autor Francisco de P. Rojas y Caballero Infante. El primer treball fou llegit com a memòria de torn a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona el 10 de març de 1864 i ha restat manuscrit fins a l’actualitat. El segon, en canvi, fou publicat i premiat per la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid el 1868. Tots dos havien estat elaborats per dos professors de l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona. En aquest article s’analitzen aquestes dues memòries dins el seu context i es destaquen les innovacions presentades pels autors tant des del punt de vista teòric com pràctic. El nostre propòsit no és altre que provar que aquests treballs, poc coneguts i poc estudiats, estaven dins els corrents europeus de l’època. Es tracta d’un exemple més de la transmissió de coneixements que es difonien des de l’École Centrale des Arts et Manufactures de París cap als altres països de l’entorn.

Paraules clau: calefacció, segle xix, Barcelona, formació en enginyeria industrial

Biografia de l'autor/a

Francesc X. Barca Salom, Universitat Polotècnica de Catalunya

És autor d’estudis biogràfics de científics com: Onofre Jaume Novellas i Alavau (Torelló,1787-Barcelona,1849) Matemàtiques i Astronomia durant la Revolució Liberal. Ha realitzat treballs de recerca en arqueologia industrial com: El dic flotant i deposant del port de Barcelona. Construcció i posada en funcionament (amb X. Moreno). Ha publicat alguns estudis  sobre història de l’ensenyament tècnic a Catalunya com: Els inicis de l’enginyeria nuclear a Barcelona. La Càtedra Ferran Tallada (1955-1962) (Barcelona: 2002), L’Escola Industrial de Barcelona (1904-2004): cent anys d’ensenyament tècnic i d’arquitectura (amb A. Roca, G. Lusa, J. Rosell, R. Graus, M. Villaverde) i Fàbrica, taller i laboratori. La Junta de Comerç de Barcelona: ciència i tècnica per a la indústria i el comerç (1769-1851) (coord. amb M. Pont, C. Puig i P. Bernat).

Descàrregues

Publicat

2013-07-05

Número

Secció

Articles