Equip Editorial

Editors en Cap

Àlvar Martínez-Vidal, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat de València
Alfons Zarzoso Orellana, Facultat de Medicina, Universidad Complutense de Madrid

Consell Editorial

Miquel Carandell, Universitat Autònoma de BAacelona
Oliver Hochadel, Institució Milà i Fontanals, CSIC, Barcelona
Jordi Ferran Boleda, Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, Institut d'Estudis Catalans
Emma Sallent Del Colombo, Universitat de Barcelona
Josep Simon Castel, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat de València

Consell Assessor

David Aubin, Université Pierre et Marie Curie, França
Peter Scholliers, Vrije Universiteit Brussel, Bèlgica
Xavier Roqué Rodríguez, Institut d'Història de la Ciència, Universitat Autònoma de Barcelona
Antoni Roca Rosell, Universitat Politècnica de Catalunya; Institut d'Estudis Catalans
Monica Rius Pines, Universitat de Barcelona
José Pardo-Tomás, Institució Milà i Fontanals, CSIC, Barcelona
Victor Navarro Brotons, Universitat de València
Peter Heering, Universität Flensburg, Alemanya
Irina Gouzevitch, Centre Maurice Halbwach - École des Hautes Études en Sciences Sociales, França
José Antonio Cervera Jiménez, El Colegio de México, Mèxic
Patrice Bret, Centre Alexandre Koyré, / CNRS-EHESS-MNHN, França
Jean-Pierre Williot, Université François-Rabelais, França