Anàlisi dels processos comunicatius de la revista Mujeres y Salud

Autors/ores

  • Laia Lleó-Godall

Paraules clau:

epistemologies feministes, coneixement basat en l’experiència, medicina occidental, discursos no hegemònics, processos d’inclusió i exclusió

Resum

Mujeres y Salud és una publicació divulgativa científico-mèdica entorn de la salut de les dones que es publica bianualment des de 1996. A través del seu contingut la revista assenyala els discursos masclistes de la medicina occidental hegemònica i intenta posar a l’abast del seu públic informació veraç i no esbiaixada sobre la salut, donant veu a discursos alternatius. Per tal de fer-ho, atorga l’agència epistemològica tant a persones expertes com a no expertes, donant importància a les seves experiències individuals i col·lectives entorn dels processos de salut-malaltia i transmetent el coneixement des d’aquest pla epistemològic. El present article analitza els processos comunicatius de Mujeres y Salud tant a nivell de contingut com a nivell de forma, abordant sobretot a qui s’atorga l’agència epistemològica, quins processos d’inclusió i exclusió s’estableixen, qui són els seus públics i com es podria millorar la comunicació que s’hi estableix.

Paraules clau: epistemologies feministes, coneixement basat en l’experiència, medicina occidental, discursos no hegemònics, processos d’inclusió i exclusió

Descàrregues

Número

Secció

Premis per a treballs de màster d'història de la ciència. Any 2019