Metrologia històrica de la sal de Cardona (segles xi-xviii)

Autors/ores

  • Enric Aragonés

Paraules clau:

metrologia històrica, mesures de gra i de pes, mesures de sal, Cardona, Catalunya, Espanya

Resum

Prèvia determinació de la densitat aparent del producte del salí, s’expliquen els canvis esdevinguts en les unitats de mesura. A mitjan segle xii, el pas de les diverses somades (càrregues d’animal de bast) a la carga (càrrega de mula de tres quintars de pes), així com la substitució d’un sester antic (mesura de gra de 24,4 l) per un de nou que en quadruplicava la capacitat. Ja en l’edat moderna, es documenta l’evolució de l’aimina de sal (concessió senyorial i unitat exclusiva del salí) des dels 2,5 quintars inicials fins als 6 del segle xvii. Finalment, s’ha estudiat l’evolució dels preus de la sal entre els segles xiv i xviii, cosa que ha permès afegir noves dades a la història econòmica del salí.

Paraules clau: metrologia històrica, mesures de gra i de pes, mesures de sal, Cardona, Catalunya, Espanya

Biografia de l'autor/a

Enric Aragonés

Geòleg

Descàrregues

Número

Secció

Articles