La ciència de la salut i la malaltia en el pensament de Descartes

Autors/ores

  • Joan Lluís Llinàs Begon Universitat de les Illes Balears

Paraules clau:

Descartes, història de la medicina, unió ànima-cos, malaltia, coneixement d’un mateix.

Resum

L’objectiu d’aquest article és caracteritzar i reflexionar sobre la concepció que té Descartes de la ciència de la salut i de la malaltia, per tal de valorar la seva vigència i actualitat. Així, en primer lloc s’explica l’estructura de la ciència cartesiana, i el lloc que hi ocupa la medicina. A continuació, es defineix l’objecte de la medicina, i es delimiten el seu abast i els seus límits. Després de caracteritzar la medicina com a ciència de la salut, s’aborda la qüestió de la malaltia, les seves causes i conseqüències, i com prevenir-la i tractar-la. Finalment, es conclou amb una reflexió sobre l’actualitat del pensament cartesià en aquest tema, i es defensa que la ciència de la salut està vinculada no només a la possessió de coneixements sobre el funcionament del cos humà, ans també al coneixement d’un mateix.
Paraules clau: Descartes, història de la medicina, unió ànima-cos, malaltia, coneixement d’un mateix.

Descàrregues

Número

Secció

Dossier Monogràfic: Descartes i la medicina