HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Periodística?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Indicacions per a l’autor/a

Normes per a la presentació d’originals a Periodística

NOTA PRÈVIA IMPORTANT:

Per a l’acceptació d’articles, se segueix el sistema de revisió cega per parells, amb avaluadors externs a la revista. En cas de no acceptació de l’original, la revista informarà puntualment l’autor dels motius pels quals no ha estat acceptat, sempre mantenint l’anonimat dels avaluadors del text. Els avaluadors externs podran demanar modificacions, ampliacions, suggeriments o aclariments a l’autor per a la publicació de l’original. Els articles publicats es basen en recerques originals i inèdites.
1. Els articles s’han de redactar preferiblement en català o en qualsevol altra llengua romànica.
2. El tipus de lletra ha de ser Times New Roman del cos 12, i el text s’ha de compondre amb un interlineat d’un espai i mig.
3. L’extensió del treball ha de ser entre 4.000 i 6.000 paraules. Tots els fulls han d’anar numerats correlativament.
4. Forma de citació:
La forma de citació bibliogràfica dins del text segueix el sistema americà, és a dir: (Cognom de l’autor, any: pàgina o interval de pàgines). Exemple: (Morley, 1990: 5).
La bibliografia citada s’ha d’incloure al final de l’article. Ha d’estar ordenada alfabèticament per autors i ha de seguir els criteris següents:
— En el cas dels llibres: Cognom, Nom; Cognom, Nom. Títol de la monografia: Subtítol de la monografia. Lloc de publicació: Editorial, any. Nombre de volums. (Nom de la Col·lecció; número dins de la col·lecció) [Informació addicional.]
— En el cas dels articles de publicacions periòdiques: Cognom, Nom; Cognom, Nom. «Títol de l’article». Títol de la Publicació Periòdica, número del volum, número de l’exemplar (dia mes any), número de la pàgina inicial - número de la pàgina final.

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D’ORIGINALS A PERIODÍSTICA

5. Les notes —numerades amb xifres aràbigues volades— s’han de compondre totes conjuntament al final del text.
6. En cas que hi hagi figures, gràfics o taules, s’han de presentar numerats correlativament en fulls a part i indicar dins del text el lloc en què s’han d’incloure.
7. Al final de l’article s’ha de lliurar un breu currículum redactat de l’autor (menys de 8 línies de text).
8. A l’inici de l’article, cal afegir un resum en la llengua de l’article de menys de 150 paraules i, a continuació, el mateix resum en anglès. El resum en anglès ha d’anar precedit del títol de l’article en anglès.
9. Amb vista a la indexació de la revista en diferents bases de dades, s’han de proposar cinc mots clau en l’idioma original de l’article i en anglès, i s’han de col·locar a continuació dels resums corresponents.
10. Els treballs s’han d’adreçar al correu electrònic de la revista:
revistaperiodistica@upf.edu.

 

Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

 1. La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
 2. El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
 3. S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
 4. El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
 5. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
 6. Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».
 

Avís de drets d’autoria

La propietat intel·lectual dels articles és dels respectius autors.

Els autors en el moment de lliurar els articles a Periodística per a sol·licitar-ne la publicació accepten els termes següents:
 1. Els autors cedeixen a la Societat Catalana de Comunicació (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) els drets de reproducció, comunicació pública i distribució dels articles presentats per a ser publicats a Periodística
 2. Els autors responen davant la Societat Catalana de Comunicació, de l'autoria i l'originalitat dels articles presentats.
 3. És responsabilitat dels autors l’obtenció dels permisos per a la reproducció de tot el material gràfic inclòs en els articles.
 4. La Societat Catalana de Comunicació, està exempta de tota responsabilitat derivada de l’eventual vulneració de drets de propietat intel·lectual per part dels autors.
 5. Els continguts publicats a la revista estan subjectes —llevat que s’indiqui el contrari en el text o en el material gràfic— a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya (by-nc-nd) de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així doncs, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada.
 6. La revista no es fa responsable de les idees i opinions exposades pels autors dels articles publicats.

 

Declaració de privacitat

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de Periodística

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de la revista i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada la revista, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.

 Creative Commons License
Aquesta obra és subjecta  llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.caAixí, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

 

ISSN:  2013-9985 (edició electrònica); 1130-183X (edició impresa).

Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).

Revista indexada a:  Latindex, DICE, RESH, CARHUS, RACO, MIAR, ISOC, Dialnet i CCUC.