HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

6 : segon semestre 2014

Sumari

Editorial

Editorial Text complet
2

La tecnologia avui

La Televisió digital terrestre: un color millor... i alguns grisos Text complet
Jordi Berenguer 4-19

Educació tecnològica

El Procés tecnològic, ADN de l'educació tecnològica? Text complet
David Atzet i Rovira 20-30
Una Visió actual de l'estat de la dona en les enginyeries Text complet
Roser Cussó i Calabuig, Marisa Gil 31-37

Entrevista

Entrevista a Josep Maria Martorell Text complet
Josep Amat i Girbau 38-39

Actualitat

Memòria d'actes organitzats per la Societat Catalana de Tecnologia Text complet
40
Activitats en què ha col·laborat la Societat Catalana de Tecnologia Text complet
40
Convocatòria de premis de tecnologia Text complet
40-41
Recursos web i aplicacions mòbils Text complet
42