Sobre la revista

Objectius i temàtica

Revista de Sanidad de Guerra és una publicació mèdica de caràcter estrictament científic i tècnic, apareguda al maig de 1937, en el marc de la reconstitució de l'Exèrcit de la República Espanyola durant la Guerra Civil. El seu objectiu principal era donar a conèixer les innovacions, tant de caire diagnòstic com profilàctic o terapèutic, derivades de les experiències clíniques i sanitàries viscudes pels seus col·laboradors al front de batalla o als hospitals de rereguarda.

Els setze números publicats -el darrer té data d'agost de 1938, tot i que aparegué alguns mesos més tard- constitueixen una aportació excepcional a la medicina militar. Els primers sis números, editats per la "Jefatura de Sanidad del Ejército", van aparèixer molt probablement a València, que era aleshores seu del Govern i capital de la República. A partir del núm. 7, la revista, depenent de la "Inspección General de Sanidad Militar, es publicà a Barcelona.

En les seves pàgines aquesta revista incloïa principalment articles originals. També recollia conferències i resums d'articles de medicina militar publicats en altres revistes. Cal destacar el núm. 8, de desembre de 1937, que conté un dossier monográfic, integrat per nou articles, del "Servicio de Transfusión de Sangre del Ejército de la República". Durant els primers mesos també incloïa, sense relligar però, una separata titulada "Disposiciones oficiales publicadas en el Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional".