Cap a una gran base de dades per a l'estudi de l'ètica periodística

Autors/ores

  • Salvador Alsius i Clavera

Resum

El present article, en el qual es dóna a conèixer una gran base de dades per a l'estudi de l'ètica periodística, s'ha desenvolupat en el marc de la investigació «Ètica i excel ·lència informativa: la deontologia periodística davant les expectatives dels ciutadans », que ha estat duta a terme de manera coordinada per equips de les universitats Pompeu Fabra (Barcelona), Carlos III (Madrid), Universitat del País Basc i Universitat de Sevilla. El text és una adaptació i actualització d'una ponència marc presentada per l'autor en el sisè CIEDI (Congrés Internacional d'Ètica i Dret de la Informació), organitzat per la fundació COSO. Aquesta ponència va ser publicada en llengua espanyola al llibre que recull les aportacions a aquest congrés.1 D'altra part, el marc teòric, així com el tesaurus de l'ètica periodística, prové de la tesi doctoral de l'autor.

Descàrregues

Publicat

2011-10-18