Per un sistema general de la deontologia periodística

Autors/ores

  • Josep M. Casasús i Guri

Resum

La deontologia periodística es planteja en general com un repertori de faltes i infraccions que es relacionen amb l'activitat dels mitjans de comunicació i dels professionals que hi treballen. Cal superar aquesta deontologia de les faltes, passiva, restrictiva i reduccionista, per posar una atenció preferent i prèvia en una deontologia o una ètica dels valors, activa, mobilitzadora i motivadora. Aquest objectiu ètic s'inscriu en el conjunt de propostes regeneradores del concepte mateix de periodisme, de les seves funcions i dels seus deures de responsabilitat social i solidària en el marc dels reptes propis de la nova era digital. L'article tracta de l'objectiu de treballar sobre bases teòriques sòlides en la formulació d'un sistema vertebrat de la deontologia periodística. És una proposta d'ordenació general sistemàtica de la deontologia del periodisme, inspirada en les metodologies experimentades per la llarga tradició teòrica i conceptual d'altres disciplines humanístiques, entre les quals destaca el dret, àmbit del coneixement amb el qual la deontologia manté munió d'analogies, afinitats i vincles doctrinals i pràctics. L'article fa aportacions originals a una perspectiva articuladora de les diverses tipologies de la disciplina, tant en el vessant de la deontologia doctrinal com en el de la deontologia positiva, les seves diverses divisions taxonòmiques i la regulació específica de l'ordre de prelació en l'aplicació de normes en matèria de deontologia procedimental.

Descàrregues

Publicat

2011-10-18