Nick Couldry i Andreas Hepp The mediated construction of reality Polity Press, 2016

Autors/ores

  • Laura Pérez-Altable Universitat Pompeu Fabra

Biografia de l'autor/a

Laura Pérez-Altable, Universitat Pompeu Fabra

Laura Pérez-Altable és investigadora i doctora en comunicació per la Universitat Pompeu Fabra. La seva tesi, titulada Social movements and network analysis. The case of Tunisia digital activism before and during the Arab Spring (2010-2011), aborda els fluxos informatius a Twitter abans i durant la Primavera Àrab. Les seves línies de recerca són l’anàlisi de xarxes socials (social networks analysis, SNA), els moviments socials, els nous mitjans i la història dels mitjans de comunicació. Ha estat investigadora visitant a The Mitchell Centre for Social Network Analysis (Universitat de Manchester, 2015).

Descàrregues