Vol. 3 Núm. 8 (1936): Medicina Física - Portantveu de la Societat de Radiologia i Electrologia de Catalunya -