Nadal-Melsió, Sara, Universitat de Barcelona, Estats Units