Villarreal Méndez, Norma, Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya