Carbonell, Neus, Universitat Oberta de Catalunya, Espanya