Carbonell, Neus, Universitat Oberta de Barcelona, Espanya