Carbonell (trad.), Neus, Universitat Oberta de Catalunya, Espanya