Segarra (trad.), Marta, Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona, Espanya