Santaulària i Capdevila, M. Isabel, Universitat de Lleida, Espanya