Veiga Novoa, Kristal, Universitat de Barcelona, Espanya