Valls, Fernando, Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya