Prado-Fonts, Carles, Universitat Oberta de Catalunya