Caramés, Anxela, Universitat Politècnica de València, Espanya