Sobre la revista

Objectius i temàtica

La revista Gazeta, s'edita per la Societat Catalana de Comunicació, filial de l'Institut d'Estudis Catalans.  De publicació anual, es va crear a l'any 1994, el primer número del qual va ser en paper. És especalitzada en la història de la premsa i té com objectiu conèixer autors, continguts, influències, episodis, etc. relacionats amb aquest àmbit tant de caràcter català, com internacional. Aspira a ser punt d'encontre d'especialistes i estudiosos en tots els àmbits del periodisme escrit, això és de la premsa, tant la tradicional, en paper, com la digital.  La temàtica és exclussivament la història de la premsa en totes les seves vessants i particularitats i es dirigeix a professors i estudiants d'aquesta disciplina, present a tots els plans d'estudi del periodisme, als estudiosos i especialistes en matèries afins - política, sociologia, literatura, història - així com al públic culte general.