El ábaton de Zeus Kataibátes en Zeugma de Commagene, según las representaciones monetarias

Autors/ores

  • A. M. de Guadán Institut d'Estudis Catalans

Descàrregues

Número

Secció

Articles