Sobre la revista

Objectius i temàtica

Acta Numismàtica és una revista periòdica de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans) que acull treballs de recerca en els camps de la numismàtica, la història de la moneda i la medallística, en el sentit més ampli. És oberta als socis de l’entitat i a tots els estudiosos que ens trametin els seus treballs complint les normes que s’especifiquen en els criteris d’admissió que consten al final de la revista. es dirigeix especialment als estudiosos de l’especialitat, als hitoriadors i, en general, a totes les persones interessades per aquesta branca de la història.

Acta Numismàtica té una periodicitat anual i fou fundada l’any 1971 sota els auspicis de la secció Numismàtica del cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona i la direcció del Dr. Leandre Villaronga. L’any 1979 el cercle la cedí a la societat catalana d’estudis Numismàtics, acabada de crear.

Acta Numismàtica admet articles fins al mes de febrer de l’any d’edició i dins el mes següent en decideix l’acceptació. La revista ha d’aparèixer abans que acabi l’any.