La Geometria oculta d'Internet

Autors/ores

  • Marián Boguñá

Resum

Internet està provocant una revolució tecnològica només comparable amb el desenvolupament de l'electricitat a fi nals del segle . Contràriament al que es pot pensar, Internet no és un sistema planifi cat, sinó que evoluciona de manera autoorganitzada segons les seves pròpies lleis. Resulta fonamental, doncs, si en volem preveure l'evolució i prevenir possibles col·lapses del sistema, apropar-nos al seu estudi amb els ulls d'un cien fi c. En aquest sen t, el protocol més fonamental d'Internet, l'encarregat de redirigir els paquets d'informació, està pa nt una sobrecàrrega deguda al creixement desmesurat de la xarxa. En aquest ar cle presentem una alterna va basada en les propietats dels espais hiperbòlics que té el potencial de conver r-se en una alterna va viable al protocol actual.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2016-02-25

Número

Secció

Articles