Les ordinacions orgàniques de Monistrol de Montserrat, del 1597

Autors/ores

  • Josep Serrano Daura

Paraules clau:

Universitat, insaculació, jurats, Consell Ordinari, Consell General, mostassaf, credencer, corredor, clavari, obrers, notari.

Resum

La Universitat de Monistrol de Montserrat aprova l’any 1597 unes ordinacions orgàniques en les quals es descriuen l’estructura i el funcionament bàsic dels diversos càrrecs de govern i oficis municipals, i en fixa el règim d’elecció, les obligacions i les responsabilitats que han d’assumir.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles