Un episodi de l'endeutament municipal català a l'edat moderna: la consulta del 16 d'octubre de 1729 de la Reial Audiència al Consell de Castella

Autors/ores

  • Jordi Casas i Roca

Resum

El Decret de Nova Planta generà molts dubtes a la Reial Audiència. La qüestió municipal, en concret el deute de les universitats catalanes, no fou una excepció. Malgrat que Felip V havia deixat clar, en una reial cèdula del 30 de març de 1718, que tot el que fes referència a la creació de censals era competència seva, la Reial Audiència es veié en la necessitat, onze anys després, de demanar un aclariment, és a dir, de fer una consulta. El més interessant que té la consulta és que l'òrgan català hagué de fer una llarga exposició sobre el funcionament de les universitats catalanes abans de la Nova Planta. A la vegada, feu una defensa de la seva actuació, fonamentalment a partir de mitjan segle xvii, en matèria d'endeutament municipal; en concret, pel que fa a la facilitació de concòrdies entre universitats i creditors. No sembla que el Consell de Castella entrés en la qüestió de fons, però va deixar un cert marge d'actuació a la Reial Audiència, més que per convicció, empès per l'enorme deute de la major part dels ajuntaments catalans.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2021-03-18

Número

Secció

Articles