La extinción de las pretensiones y de las acciones correspondientes al incumplimiento de las obligaciones contractuales en el contrato de compraventa

Autors/ores

  • Santiago Espiau i Espiau

Resum

L'article 621-44 del Codi civil de Catalunya regula el termini d'extinció de les pretensions i les accions que, en el contracte de compravenda, s'atribueixen al comprador i al venedor en cas d'incompliment de les obligacions de l'altre contractant. Encara que la regulació del precepte sembla clara, la seva interpretació suscita alguns dubtes en relació amb la determinació de què és realment el que s'extingeix pel transcurs del termini de temps establert per la llei, quina és la naturalesa d'aquest termini de temps i quins efectes en deriven, així com quins són els requisits a partir dels quals es fixa el moment d'inici del seu còmput. El present treball s'orienta a tractar de resoldre aquests dubtes.

Descàrregues

Publicat

2019-09-19

Número

Secció

Estudis