Rey, Pepa, Jardí Botànic de la Universitat de València, Espanya