Rey, Pepa, Jardí Botànic de la Universitat d, Espanya