Cruz Orozco, Jorge, Museu de Prehistòria i de les Cultures de València, Espanya