Català, Jesús I., Institut d’Història de la Ciència i Documentació "López Piñero"