Pelayo, Francisco, Institut d’Història de la Ciència i Documentació "López Piñero", Espanya