El trisagi en l’antiga litúrgia hispànica. Actualització i síntesi

Autors/ores

Paraules clau:

Trisagi, trisagi grec, trisagi ampliat, litúrgia hispànica

Resum

L’antiga litúrgia hispànica, com totes les litúrgies d’Orient i d’Occident, posseïa també, entre els ritus inicials de la missa, el cant del trisagi litúrgic (Sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus immortalis), cantat de vegades en grec, d’altres en grec i llatí, o només en llatí. Alhora, el trisagi es presenta sota dues formes: un trisagi simple —que pot anar seguit d’uns versets— o bé un trisagi parafrasejat o farcit. En aquest article es recullen tots els textos del trisagi —en les diverses formes— i s’actualitzen els treballs anteriors sobre el tema.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2023-12-11

Número

Secció

Articles