Panorama des del pont estant: Arthur Miller traduït per Arbonès i Sellent

Autors/ores

  • Jordi Mas López Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

Jordi Arbonès, Joan Sellent, Arthur Miller, traducció al català, traducció teatral, model de llengua

Resum

Aquest article compara el model de llengua de les traduccions de l’obra teatral A View from the Bridge d’Arthur Miller que van fer Jordi Arbonès (l’any 1965, tot i que va sortir publicada el 1986) i Joan Sellent (l’any 2006). La comparació parteix de les referències que Xavier Pericay i Ferran Toutain fan a tots dos traductors al llibre El malentès del noucentisme, les declaracions d’Arbonès i Sellent sobre les seves traduccions i el seu estil traductor, i algunes afirmacions de Joan Sellent que es poden entendre com a comentaris de la versió de Jordi Arbonès. La conclusió és que la concepció de la llengua literària d’Arbonès el porta a emprar sistemàticament trets de la llengua culta i escrita que no s’adeqüen a la parla dels personatges de Miller, que en general s’expressen en un registre col·loquial o vulgar, i que el seu text, com van assenyalar Pericay i Toutain, conté castellanismes i calcs de l’anglès no intencionats. Sellent, per contra, parteix d’un model de llengua oral més neutre que incorpora conscientment alguns castellanismes, i això li permet reflectir de manera més fidel la variació lingüística i els elements dramàtics de l’original. Així, doncs, el resultat de l’anàlisi acarada dels textos és coherent amb les idees que tots dos traductors expressen sobre el model de llengua literària.

Paraules clau: Jordi Arbonès, Joan Sellent, Arthur Miller, traducció al català, traducció teatral, model de llengua

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Jordi Mas López, Universitat Autònoma de BarcelonaDescàrregues

Número

Secció

Estudis i edicions