L’incunable fantasma del Llibre del coc de mestre Robert (Toledo, 1477)

Autors/ores

  • Joan Santanach i Suñol Universitat de Barcelona

Paraules clau:

llibre de cuina, transmissió impresa, incunable, Llibre del coc, mestre Robert

Resum

La distància cronològica entre la composició del Llibre del coc, probablement de mitjan segle xv, i la data de la primera edició conservada, apareguda a Barcelona el 1520, ha generat diverses especulacions respecte a la composició i la transmissió d’aquest llibre de cuina, entre les quals l’existència d’una edició incunable pretesament impresa a Toledo el 1477. L’article analitza l’origen d’aquesta possible edició i conclou que es tracta d’una confusió bibliogràfica i no pas d’una edició que, efectivament, hagués arribat a imprimir-se mai.

Paraules clau
llibre de cuina, transmissió impresa, incunable, Llibre del coc, mestre Robert

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Estudis i edicions