Sobre la revista

Objectius i temàtica

Publicada entre 1920 i 1930 de manera irregular per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i finançada per la Diputació de Barcelona, la revista Instituto de Fisiología. Trabajos responia a la necessitat de l’Institut de Fisiologia –centre mixt de la Universitat de Barcelona i de la Mancomunitat de Catalunya fundat l’any 1920– de canalitzar i difondre en llengua castellana, dins i fora de Catalunya, la recerca efectuada al laboratori de la naixent ‘escola biològica catalana’. Tot i que bandejava la vessant bacteriològica, se la pot considerar complementària de la revista Treballs de la Societat de Biologia de Barcelona (1913-1939). Dirigida per August Pi Sunyer i Jesús M. Bellido, director i sotsdirector de l’Institut respectivament, recollia articles, sobre fisiologia humana i animal, de figures amb tant de recorregut posterior com el diabetòleg Rosend Carrasco i Formiguera (1892-1990), la farmacèutica Josefa Barba Gosé (1904-2000) o l’anestesiòleg Jacint Raventós (1905-1982). Igualment, comptava amb la col·laboració de personatges de prestigi internacional, com ara l’argentí Bernardo A. Houssay (1887-1971), fundador i director de l’Instituto de Fisiología de Buenos Aires, qui l’any 1947 obtindria el premi Nobel en Medicina. La revista es divideix cronològicament en tres etapes. La primera etapa, impresa per Atenas A.G. al carrer de Provença 157, correspon al quinqueni de 1920 a 1925. La segona etapa fou impresa a la Casa provincial de Caritat, al carrer Montalegre 5, i correspon al trienni de 1926 a 1928. En aquesta segona etapa, s’hi afegí J. Puche Álvarez com a cap de treballs dins l’equip directori. La tercera i última etapa de la revista correspon al període de 1929 a 1930.

 

Nota: aquesta revista no apareix ni ressenyada ni esmentada al repertori de Josep M. Calbet i Camarasa Premsa sanitària a Catalunya (1763-1939) (Manresa: Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, 2013).