Magnituds termodinàmiques per a l’estudi de processos espontanis i d’equilibri químic

Autors/ores

  • Juan Quílez Grupo Especializado de Didáctica e Historia de la Física y la Química, Reales Sociedades Españolas de Química y Física

  • DOI: 10.2436/20.2003.02.250

Paraules clau:

espontaneïtat, equilibri, energia lliure de reacció, constant d’equilibri, unitats

Resum

En aquest treball es defineixen dues magnituds per a l’estudi dels processos espontanis i d’equilibri químic: l’energia lliure de reacció, ΔrG, i la constant d’equilibri termodinàmica, K. També s’introdueixen les equacions que permeten el seu càlcul i es fa una discussió al voltant de les seves unitats. Finalment, es resumeixen els errors que normalment presenten els llibres de text de química general en el tractament d’aquestes dues magnituds termodinàmiques.

Biografia de l'autor/a

Juan Quílez, Grupo Especializado de Didáctica e Historia de la Física y la Química, Reales Sociedades Españolas de Química y Física

Doctor en Ciències Químiques. Ha estat catedràtic de Física i Química, assessor en centres de formació permanent, professor de formació inicial del professorat a les universitats de València i Jaume I i director d’institut. Les seves línies principals de recerca educativa són el llenguatge de la química, l’estudi històric i didàctic de l’equilibri químic i l’anàlisi crítica de l’enfocament STEM integrat. Ha publicat llibres de Física i Química de batxillerat.

Descàrregues

Publicat

2024-03-06

Número

Secció

Actualització de continguts