Escalfadors de mans i termodinàmica

Autors/ores

  • Aarón Pérez Das Doresa Universitat Rovira i Virgili
  • Anna Garriga Font Universitat Rovira i Virgili

Paraules clau:

Acetat de sodi, recristal·lització, reaccions exotèrmiques, escalfador de mans.

Resum

La química no només es troba als llibres i als laboratoris, sinó que molts dels productes químics que s’estudien a les aules tenen aplicacions diàries o d’ús comú que poden ser exemples per ensenyar i motivar els alumnes per a l’estudi d’aquesta ciència experimental. L’acetat de sodi (NaOAc) és un producte químic que té diverses aplicacions com a sal bàsica (agent amortidor i neutralitzador), additiu en el món de l’alimentació (E-262), escalfador de mans per a l’ús diari. És de gran interès tant a nivell industrial pels seus usos com per a aplicacions didàctiques.

Biografies de l'autor/a

Aarón Pérez Das Doresa, Universitat Rovira i Virgili

És graduat en química per la Universitat de Barcelona (UB) i va cursar el màster de formació del professorat d’ESO i batxillerat a la Universitat Rovira i Virgili (URV). Actualment treballa en un institut de la ciutat de Tarragona. Ha estat vinculat a l’educació en el lleure.

Anna Garriga Font, Universitat Rovira i Virgili

És graduada en genètica per la Universitat Autònoma de Barcelona i titulada en el màster de formació del professorat d’ESO i batxillerat. Ha estat vinculada al Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica de la UAB dins del projecte REVIR, interessant-se en la pràctica científica a l’aula i en el foment de la recerca i la investigació entre els joves com a eina educativa. També ha estat relacionada amb la tasca educativa de l’educació en el lleure.

Descàrregues

Número

Secció

Intercanvi