Sobre la revista

Objectius i temàtica

Col·loquis de Vic recull les aportacions que anualment es realitzen en una trobada acadèmica organitzada per la Societat Catalana de Filosofia amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vic i el Consell Comarcal d'Osona. Aquests Col·loquis constitueixen un moment de reflexió temàtica entre els professionals de les humanitats i altres especialistes universitaris. L'objectiu principal és debatre entre les diferents aportacions en forma de ponències o comunicacions. La publicació pretén ser un instrument de difusió de la recerca i és per això que s'ofereix en accés obert.