Efecte de les variables ambientals i hidrològiques sobre la riquesa i distribució dels briòfits fontinals a la Catalunya oriental

Autors/ores

  • Miquel Bes
  • Jordi Corbera
  • Ferran Sayol
  • Guillem Bagaria
  • Miquel Jover Benjumea
  • Catherine Preece
  • Francesc Sabater
  • Aida Viza
  • Marcos Fernández Martínez

Resum

Els briòfits tenen uns trets funcionals que fan d'ells uns dels indicadors més sensibles als canvis ambientals. En aquest treball vam estudiar si la riquesa d'espècies de briòfits i llurs distribucions es podien predir fent servir variables macroecològiques (p. ex., el clima, l'altitud i la conductivitat i el pH de l'aigua) a partir del mostreig de les comunitats de briòfits de 198 fonts distribuïdes entre la Serralada Litoral Central, el massissos del Montseny-Guilleries, el Lluçanès i la Garrotxa. Fent servir regressions lineals, vam relacionar les variables ambientals amb la riquesa d'espècies per font. Seguidament, mitjançant un anàlisi de components principals (ACP), vam agrupar les variables ambientals en tres eixos descriptius de la variabilitat ambiental de les fonts. Fent servir les variables ambientals i els tres eixos extrets de la ACP, vam comprovar la influència d'aquestes sobre la distribució d'espècies fent servir anàlisis de la variància (ANOVA). Els nostres resultats suggereixen que la riquesa d'espècies està positivament relacionada amb la precipitació anual, el pH de l'aigua de la font i l'altitud a la que es troba la surgència. Tanmateix, la variància explicada pel model va ser força baixa (<10 %), cosa que suggereix que s'haurien de considerar altres variables ambientals per entendre millor els processos que condicionen la riquesa d'espècies de briòfits per font. A més, els nostres resultats indiquen que la distribució de briòfits es pot explicar fent servir la temperatura i precipitació mitjanes, l'altitud i la conductivitat de l'aigua que brolla de les fonts.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2018-02-28

Número

Secció

Articles