Nova interpretació del bosc de roure pènol (Quercus robur) del territori catalanístic septentrional

Autors/ores

  • Gabriel Mercadal i Corominas
  • Lluís Vilar Sais

Resum

Proposem una nova interpretació fitosociològica i fisiognòmica dels boscos de roure pènol i de les freixenedes de freixe de fulla petita, que es fan a la plana de la Selva i a l'Alt Maresme (territori catalanídic septentrional), que hem anomenat l'associació de la freixeneda amb càrex remot (Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae Pedrotti 1970 corr. Pedrotti 1992). A més, atenent criteris florístics, ecològics i geogràfics, creem dos hàbitats naturals nous per al manual CORINE català (44.461+ Boscos mixtos de roure pènol (Quercus robur), freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i om (Ulmus minor), aŀluvials, del territori catalanídic septentrional i 44.462+ Freixenedes de freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), sovint amb om (Ulmus minor) i roure martinenc (Quercus pubescens), aŀluvials, del territori catalanídic septentrional), els quals els adscrivim a l'hàbitat d'interès comunitari: 91F0 Boscos mixtos de roure pènol, oms i freixes, de les riberes i les planes aŀluvials. Ambdós hàbitats presenten un elevadíssim interès de conservació i un alt grau d'amenaça. Finalment, modifiquem la visió que es tenia fins ara de la vegetació potencial de la depressió selvatana, i situem catenalment la freixeneda amb càrex remot entre la verneda amb ortiga morta (Lamio-Alnetum glutinosae) i la roureda acidòfila de roure africà (Carici-Quercetum canariensis).

Descàrregues

Publicat

2015-04-01

Número

Secció

Gea, Flora et Fauna