Lutte contre les trois bruches Acanthoscelides obtectus (Say, 1893), Bruchus rufimanus Boheman, 1833 et Collosobruchus maculatus (Fabricius, 1775) (Coleoptera: Chrysomelidae : Bruchinae) par les huiles essentielles extraites d'Origanum glandulosum (Lamiacées)

Autors/ores

  • Bouchikhi Tani Zoheir
  • Khelil Mohamed Anouar
  • Bendahou Mourad
  • Juli Pujade i Villar

Resum

Els olis essencials extrets per destiŀlació del vapor de la planta aromàtica Origanum glandulosum (Lamiacées) han estat testats a diferents dosis en els adults de tres espècies de brúquids, Acanthoscelides obtectus (brúquid del fesol), Bruchus rufimanus (brúquid de la fava) i Callosobruchus maculatus (brúquid dels cigrons), a una temperatura de 27 ºC i a una humitat relativa del 75 %. Aquests olis tenen activitat insecticida i hem observat a més una reducció significativa de la posta d?ous en comparació amb el control a les femelles de les tres espècies de brúquids estudiats. Els valors DL50 calculats després de 48 h d?exposició mostren que els olis essencials testats són molt tòxics en A. obtectus, amb una DL50 = 1,44 μl/ 30 g de llavors, presenten una toxicitat una mica variable en C. maculatus, amb una DL50 = 2,06 μl/ 30 g de llavors, i són menys tòxics en B. rufimanus, amb una DL50 = 7,72 μl/ 30 g de llavors. L?anàlisi de la composició química mostra la riquesa dels olis essencials en compostos coneguts per les seves propietats insecticides com l?α-pinè, limonè, el carvacrol i el timol, la qual cosa explica els resultats obtinguts.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2012-07-17

Número

Secció

Regiment de la Cosa Natural