Resultats del cens i anàlisi de l'hàbitat de l'última població de mussol comú (Athene noctua) del Lluçanès (Catalunya central)

Autors/ores

  • Jordi Baucells Colomer
  • Laia Jiménez Saldaña

Resum

La situació actual de les poblacions de mussol comú a les comarques centrals de Catalunya és molt precària, i és només la població de la plana de Vic la que té encara un nombre elevat de parelles reproductores que fan que encara sigui viable. Des de ja fa unes dècades, existeix una petita població de mussols comuns vora el nucli de la població de Prats de Lluçanès, resultant de la recessió que ha patit l?espècie al Lluçanès en els últims cinquanta anys. En aquest treball s?ha censat amb detall aquesta població relictual de mussols propera a l?extinció, amb una metodologia estandarditzada i s?ha analitzat l?hàbitat on viuen aquests mussols, comparant-lo amb l?hàbitat present al Lluçanès i a la plana de Vic. Els resultats dels censos han donat com a resultat que sobreviuen 6-7 parelles probablement reproductores de mussol comú a tot el Lluçanès, i es dóna ja per extingit des de fa unes dècades a la resta dels municipis d?aquesta comarca natural. Analitzant l?hàbitat on viuen aquests mussols, s?ha comprovat que han seleccionat significativament les zones amb més percentatge d?espais agraris i urbanitzats i han defugit clarament dels espais semiforestals o forestals.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2012-07-17

Número

Secció

Regiment de la Cosa Natural